Krewni i przodkowie

To jest drzewo genealogiczne, dość rozgałęzione...  Będzie uzupełniane w miarę zdobywania informacji o rodzinie bliskiej i dalekiej...

drzewo genealogiczne